Fish

Titolo originale 鱼 Regia: Zhang Lin An…

The City

the city
Titolo Cinese 彼岸 Regia. Zi Huang Anno. 2014 Durata .9′55″ Sceneggiatura. Zi Huang Produzione: Xin Sun Fotografia: Chen LiSuono: Cameron Harris Musiche: CHEN Ke Montaggio: Zi Huang Attori: Christie Kycloniefs,Shu-yun Van,Yang Guang

YANG

Titolo originalee 羊 Regia: Xie Yubin A…

Barking

barking poster

Titolo originale 吠   Sceneggiatura  Ch…